Ditt Body Mission-inlogg

Registrera som gäst

Intregritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill vi, LR Health & Beauty Systems GmbH, informera dig om hur vi behandlar och använder personuppgifter om dig som besökare av vår webbplats (www.lrworld.com). LR Health & Beauty Systems GmbH följer kraven i EU-dataskyddsförordningen (GDPR) och tyska Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Observera att den integritetspolicy som gäller för vår shop (shop.lrworld.de) är den som finns där.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför och på vilken rättslig grund?

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som du delger oss, som uppstår hos oss eller som samlas in av oss på övrigt vis. I samband med användningen av vår webbplats behandlar vi följande personuppgifter om dig:

1.1 Ifyllning av uppgifter i kontaktformuläret

För att kontakta oss kan du fylla i dina uppgifter i kontaktformuläret som vi har på denna webbplats eller skicka uppgifterna till oss via e-post.

1.1.1 Uppgiftsbehandlingens omfattning och ändamål

Om du anger att du intresserar dig för att bli partner i LR:s distributionssystem, kommer vi att behandla dina uppgifter i syfte att inleda och genomföra din partnerposition och överföra dem till ansvariga koncernföretag och distributionspartner i LR:s distributionssystem så att ditt ärende kan hanteras på bästa sätt. Om du intresserar dig för att bli LR-partner i utlandet, överför vi dina uppgifter till den ansvariga enheten i utlandet.

Vi sparar och behandlar ovan nämnda uppgifter för att kunna svara på din begäran eller för att kunna tillhandahålla dig de begärda upplysningarna.

1.1.2 Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 a GDPR om du som intressent med en begäran (konkludent) samtycker till behandlingen av uppgifterna. Om kontakten via e-post syftar till fullgörande av ett avtal är artikel 6.1 b GDPR ytterligare rättslig grund. För andra slag av begäran kan artikel 6.1 f GDPR vara rättslig grund, eftersom det då är i vårt intresse att behandla uppgifterna i syfte att genomföra din begäran.

1.1.3 Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppnå det ändamål för vilket de samlats in.

Dina personuppgifter kan dessutom lagras om detta föreskrivs i unionsrättliga och nationella förordningar, lagar eller andra föreskrifter som vi omfattas av.

1.1.4 Återkallelsemöjligheter

Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för framtiden. I sådana fall kan konversationen inte fortsätta. Alla personuppgifter som har lagrats i samband med kontaktandet raderas i detta fall, om inte vi av juridiska skäl (t.ex. handelsrättslig lagringsskyldighet) är skyldiga att fortsätta att lagra dem.

1.2 Trafikuppgifter

Dessutom samlar vi med hjälp av s.k. cookies även in trafikuppgifter om dina besök på vår plats. Se mer om detta under punkt 3.

1.3 Serverlogguppgifter

När du använder våra webbplatser lagras temporärt uppgifter (t.ex. datum och tid för ditt besök, besökta sidor och begärda filer, vilken webbläsare och vilken version av den du använder, använt operativsystem och din IP-adress) om detta på våra servrar i en loggfil.

Behandlingen av serverlogguppgifter krävs av tekniska skäl för att tillhandahålla webbplatserna och tjänsterna och därefter för att säkerställa systemsäkerheten.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att tillhandahålla webbplatsen med våra tjänster (artikel 6.1 f GDPR). Behandlingen är absolut nödvändig för användningen av vår webbplats. En rätt till invändningar finns inte.

Dessa uppgifter raderas senast efter 30 dagar.

2. Länkar

Vi använder länkar till andra av våra webbplatser på tredje parters webbplatser och tjänster, t.ex. på sociala medier som Facebook, Twitter eller Youtube. För uppgiftsbehandlingen av sådana andra tjänsteleverantörer på deras webbplatser är dessa tredje parter ensamma ansvariga och deras integritetspolicyer gäller.

3. Cookies

För att göra våra webbplatser så användarvänliga som möjligt och för att göra vår annonsering mer relevant för besökare av våra webbplatser, använder vi och våra partner så kallade cookies. Cookies är små filer som lagras på en besökares hårddisk. De gör det möjligt att tillhandahålla information under en viss tid och att identifiera besökarens dator. Detta sker delvis också med hjälp av så kallade spårningspixlar som inte läggs på besökarens hårddisk, men som på liknande sätt som en cookie kan hjälpa till att identifiera datorn. Nedan omfattas begreppet ”cookie” både av tekniska cookies, spårningspixlar och liknande tekniska metoder.

Om du besöker våra webbplatser för första gången visas på webbplatsernas ingångssida information om skydd av personuppgifter med en samtyckestext om cookies. Om du fortsätter att använda webbplatserna och inte invänder mot användningen av cookies, sparas detta samtycke i din webbläsare så att vi inte måste visa denna information för dig på nytt på varje webbplats. Om denna information saknas i din webbläsare (t.ex. för att du rensar webbläsarhistoriken) visas denna information när du besöker våra webbplatser på nytt.

3.1 Vilka cookies använder vi?

På våra webbplatser använder vi två kategorier av cookies: (1) tekniskt nödvändiga cookies utan vilka funktionaliteten på våra webbplatser skulle vara begränsade och (2) valbara analys-, targeting- och annonscookies:

3.1.1 Tekniskt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på våra webbplatser och använda deras funktioner. De samlar inte in information om dig som ska användas för marknadsföringsändamål eller om var du har varit på internet. Dessa cookies är sessionsspecifika och försvinner efter ditt besök på webbplatsen (session). En inaktivering av denna kategori cookies skulle begränsa samtliga eller en del av webbplatsernas funktioner.

3.1.2 Analyscookies

Analyscookies samlar in information om hur besökare använder en webbplats, t.ex. vilka sidor de oftast besöker och om de får felmeddelanden på vissa webbsidor. Dessa cookies samlar inte in uppgifter med vilka besökarna kan identifieras. All information som samlas in med hjälp av dessa cookies är endast avsedd för att förstå och förbättra webbplatsens funktionalitet och service.

Inaktiveringen av denna kategori cookies påverkar inte våra webbplatsers funktionalitet. För närvarande använder vi cookies resp. spårningsteknik av kategorin etracker (punkt 3.1.2 (i)) och Google Analytics (punkt 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) På denna webbplats används teknologi från etracker GmbH (www.etracker.com) för att samla in och lagra uppgifter för statistiska ändamål. Med dessa uppgifter skapas användningsprofiler under en pseudonym. För detta kan cookies användas. Uppgifterna som samlas in med etracker-teknologin används inte utan ett uttryckligt samtycke av den berörda personen för att identifiera en besökare av den här webbplatsen och samkörs inte med personuppgifter kopplade till personen i pseudonymen. De lagrade uppgifterna används endast för statistiska ändamål. De lämnas inte ut till tredje part, varken för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Du kan när som helst invända mot insamlingen och lagringen av uppgifter med verkan för framtiden. Eller du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies blockeras. Dessutom kan du genom att klicka på följande länk och följa anvisningarna förhindra en datalagring för framtiden.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1.2. ( ii) För analys av våra webbplatser använder vi dessutom Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av användningen av Google Analytics överförs till och lagras av Google på en server i USA. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas dock din IP-adress dessförinnan av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är bundna av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics funktioner. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder s.k. cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs normalt till och lagras av Google på en server i USA.

Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förkortas dock din IP-adress dessförinnan av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är bundna av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till Google på en server i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens ägare kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter och tillhandahålla webbplatsägaren ytterligare tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. IP-adressen som Google Analytics hämtar från din webbläsare samkörs inte med andra data från Google.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen fullt ut. Dessutom kan du förhindra registrering och behandling hos Google av de uppgifter som genereras med hjälp av cookien baserat på din användning av webbplatsen, genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns under följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som alternativ till webbläsartillägget eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på denna länk för att förhindra framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna opt out fungerar endast i webbläsaren och endast för denna domän). En opt-out-cookie lagras på din enhet. Om du raderar dina cookies i webbläsaren måste du klicka på denna länk på nytt.

Inaktiveringen av denna kategori cookies påverkar inte våra webbplatsers funktionalitet.

3.2 Rättslig grund

Vi behandlar de uppgifter som genererats via cookies på grundval av artikel 6.1 f GDPR, eftersom det är i vårt intresse att förbättra kvaliteten och innehållet på vår webbplats och med hjälp av cookies får vi reda på hur webbplatsen används. Du kan när som helst invända mot behandlingen av uppgifter som samlas in med hjälp av cookies genom att du klickar på opt-out-länkarna ovan.

4. Utlämnande till tredje part

Frånsett undantagen som anges ovan (punkt 1.1) vid begäran från din sida via kontaktformuläret överför vi inte dina personuppgifter till tredje part. Vi bedriver ingen handel med adresser eller personuppgifter. Dina uppgifter behandlas endast av oss själva eller av pålitliga tjänsteleverantörer som utför IT-tjänster för oss inom ramen för personuppgiftsbiträdesavtal.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, särskilt för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade mot förlust, felaktiga ändringar eller obehörig åtkomst av tredje part. Åtgärderna anpassas ständigt till de förbättrade tekniska möjligheterna.

6. Kontaktuppgifter

Dina frågor och förslag om skydd av personuppgifter är mycket viktiga för oss och du är mycket välkommen att kontakta oss. Du kan nå oss på följande adress:

Ansvarigt organ: LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, [e-post]

Vi gör uppmärksam på att vi och dina partner, som du har värvats av indirekt eller direkt, är gemensamt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter (artikel 26 GDPR). Kontakta oss om du vill göra dina dataskyddsrättigheter gällande.

7. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt till att av oss begära tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandlingen, göra din rätt till dataportabilitet och din ovan beskrivna rätt att göra invändning gällande samt att återkalla dina samtycken. Om det finns villkor i GDPR för dessa rättigheter gäller detta dock endast om dessa är uppfyllda.

Använd kontaktuppgifterna ovan för att göra dina rättigheter gällande. När du gör dina rättigheter gällande ska du påvisa din identitet för att undvika upplysningar gentemot obehörig tredje part.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Den tillsynsmyndighet som är behörig för oss är Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf. Om du har tvivel om behandlingen av dina personuppgifter är lagenlig ber vi dig att informera oss så att vi kan klarlägga detta.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Ibland kan innehållet i denna integritetspolicy behöva anpassas. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst göra ändringar i den. Vi kommer att offentliggöra den ändrade versionen av integritetspolicyn här på denna plats. Om du besöker oss igen bör du på nytt läsa igenom integritetspolicyn.

Version: maj 2018