Intregritetspolicy

Att skydda din identitet och dina personuppgifter är viktigt för oss. En viktig del av LR:s företagspolicy är därför att enbart hantera dina personuppgifter på ansvarsfullt sätt och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”). Till detta arbete hör att på ett omfattande sätt informera dig om hur vi använder och lagrar dina uppgifter. Vårt mål är att erbjuda högsta sekretess och säkerhet. Vi vill därför informera dig om omfattningen, syftet och ändamålet med insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter. 

1. Besöksdata
Varje gång en användare besöker våra webbsidor, sparas åtkomstdata om processen anonymt i en loggfil. Varje datapost består av:

  • sidan där filen hämtades;
  • datum och klockslag för begäran;
  • överförd datamängd;
  • åtkomststatus;
  • en beskrivning av operativsystemet och webbläsaren som används.

2. Användning av hemsidan
På vissa delar av webbsidan har användaren möjlighet att frivilligt lämna personuppgifter (e-postadresser, namn, adress, m.m.). Dina uppgifter kommer enbart att användas för att uppfylla din begäran och lämnas inte ut till någon tredje part. Allt annat användande sker enbart efter ditt uttryckliga medgivande. Du har rätt att begära att kostnadsfritt erhålla information om de personuppgifter som sparats.
Du har dessutom rätt att korrigera, spärra och radera dessa personuppgifter i enlighet med rådande lagar.

3. Information om Facebook-plug-ins
På våra webbsidor använder vi plug-ins från närverksportalen ”Facebook”. Detta nätverks operatör är Facebook Inc. ; 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Denna plug-in består av knappar med texten ”Gilla” och ”Dela” samt Facebook Inc.-logotypen – ett vitt ”f” på blå bakgrund. Dessa plug-ins känns även igen via noteringen ”Social plug-in från Facebook” som återfinns på webbsidan.
När du använder vår webbsida, skapas en direkt förbindelse genom din webbläsare till Facebook Inc.s servrar, så att det konkreta innehållet hos våra plug-ins görs tillgängligt i deras servrar och slutligen direkt integreras i vår webbsida via din webbläsare.
Om du har ett Facebook-konto och är inloggad under ditt besök på vår webbsida kan redan detta besök göras tillgängligt för ditt användarkonto. Om du använder ”Gilla”-knappen, förs denna information direkt över till Facebook och sparas där. Du kan undvika att ditt besök på vår webbsida görs tillgängligt för ditt Facebook-konto genom att först logga ut från Facebook. Även om du inte har ett Facebook-konto, är det möjligt att information om din IP-adress förs över till Facebook Inc. och sparas där när du besöker vår webbsida.
Ytterligare information i vilken omfattning och i vilket syfte dina personuppgifter samlas in och används via Facebook, samt hänvisningar till kontoinställningar för att skydda privatsfären finner du under: www.facebook.com/policy.php. 
www.facebook.com/policy.php. 

4. etracker / Cookies 
På denna webbsida samlar teknologi från eTracker GmbH(www.etracker.com) in data i marknadsförings- och optimeringssyften och sparar dessa. Med dessa data kan en pseudonymprofil skapas. Dessutom används cookies, vilka är små textfiler som sparas lokalt i besökarens webbläsare. Cookies möjliggör en hågkomst av webbläsaren. Den data som samlats in av eTracker-teknologi används inte utan särskilt uttalat medgivande för att identifiera webbplatsens besökare personligen, eller för att koppla samman användare med pseudonym. Insamlandet och sparandet av data kan när som helst upphävas med framtida verkan. widersprochen werden.

5. Medgivande och motsättning
När du gett oss ditt medgivande till att använda, bearbeta och överföra dina personuppgifter i marknadsföringssyften (t.ex. elektroniska nyhetsbrev, erbjudanden, användning av eTracker), kan du när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta marknadsföringsutskick genom att skicka ett meddelande till:
LR Health & Beauty Systems AB br />
Fabriksgatan 7, br /> våning 3
E-mail: service.se@lrworld.com

6. Förpliktelse för integritetsskydd
För att kunna använda våra webbplattformar måste du skapa ett användarkonto. Gällande detta finns inga krav på att riktiga namn används. Om du tidigare gett oss ditt uttryckliga medgivande, sparar vi dina uppgifter (namn för inloggning, e-mailadress) under ditt konto.

7. Har du frågor?
Vi tar gärna emot frågot och förslag kring skydd av personuppgifter, då det är mycket viktigt för oss. Du når oss på följande adress:
LR Health & Beauty Systems AB
Fabriksgatan 7
våning 3 41250 Göteborg
E-mail: service.se@lrworld.com