Privacyverklaring

Uw privacy verzekeren en uw persoonlijke gegevens beschermen is zeer belangrijk voor ons. Op een legale en verantwoordelijke manier omgaan met uw gegevens is een belangrijk onderdeel van ons ondernemingsbeleid. Dit houdt een uitleg over welke persoonlijke informatie we van u opslaan in. Ons doel is om u van het hoogste niveau van vertrouwen en veiligheid te voorzien. Om die reden informeren wij u over de soort, de schaal en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

1.Verkeersgegevens

Elke keer als een gebruiker een pagina van onze web service bezoekt, worden er toegangsgegevens van die activiteit anoniem opgeslagen in een log file. Elk gegevensbestand bestaat uit:

  • De pagina waarvan men de file heeft aangevraagd.
  • De datum en het tijdstip van de aanvraag
  • De hoeveelheid gegevens die zijn overgedragen
  • De toegangsstatus
  • Een beschrijving van het type van bestuurssysteem dat gebruikt werd en de web browser.

2.Stamgegevens

 Voor zover het mogelijk is om persoonlijke of bedrijfsgegevens (emailadressen, namen, adressen) in te geven op de website, zal het doorgeven van deze informatie door de gebruiker uitsluitend gebeuren op een expliciet vrijwillige basis. We behandelen uw informatie vertrouwelijk en zullen het niet doorgeven aan derden; wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor contractuitvoering. Elk ander gebruik zal enkel gebeuren met uitdrukkelijke toestemming.

U heeft het recht om informatie te bekomen over uw persoonlijke gegevens die opgeslagen worden op verzoek en zonder kosten. Daarenboven hebt u het recht om deze persoonlijke gegevens aan te passen, te blokkeren en te verwijderen in overeenstemming met de statutaire voorschriften.

3. Informatie over Facebook plug-ins

In onze online presentatie maken wij gebruik van plug-ins van het online netwerkportaal “Facebook”. De operator van dit netwerk is Facebook Inc.; 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. De plug-ins bestaan uit een knop “Vind ik leuk” en “Deel” naast het logo van Facebook Inc. – een witte “f” op een blauwe achtergrond. Plug-ins van dit type kunnen ook gedefinieerd worden als “Social plug-in of Facebook” die kan teruggevonden worden op onze website. Wanneer u onze website opent, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook Inc. tot stand, waardoor de concrete inhoud van de plug-ins van Facebook toegankelijk wordt gemaakt op servers van deze laatste en uiteindelijk direct wordt geïntegreerd in onze website via uw browser. Als u een lid bent van Facebook en ingelogd bent op Facebook, kan dit bezoek al toegevoegd worden aan uw Facebook gebruikersaccount. Wanneer u gebruik maakt van de knop “Vind ik leuk” wordt deze informatie ook doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen. U kan voorkomen dat een bezoek aan onze website wordt toegevoegd aan uw Facebook  account door op voorhand u uit te loggen op Facebook. Zelfs als u geen lid bent van Facebook, is het mogelijk dat uw IP adres wordt doorgegeven aan Facebook Inc. en dat uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen. Verdere informatie over de schaal en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook alsook instructies wat betreft de setting opties voor Facebook gebruikersaccounts wat betreft privacybescherming vindt u hier: www.facebook.com/policy.php. 

4. etracker/cookies

Gegevens voor marketing- en optimalisatie doeleinden worden op deze website verzameld en opgeslagen met behulp van etracker GmbH (www.etracker.com). Zo kunnen o.a. gebruikersprofielen aangemaakt worden door gebruik te maken van een pseudoniem op basis van deze informatie. Cookies zijn kleine tekstfiles die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker aan de website. Deze cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te onthouden. Zonder de toestemming van het betrokken individu, worden de gegevens die verzameld worden door etracker technologieën niet gebruikt om de bezoeker aan de website persoonlijk te identificeren en worden ze niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Het is mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het verzamelen of bewaren van gegevens op elk tijdstip met toekomstig gevolg.

5. Toestemming en intrekking

Wanneer u ons uw toestemming gegeven heeft voor het gebruik, de verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden (bv. elektronische nieuwsbrieven, doorsturen van aanbiedingen, gebruik van), kan u die toestemming op elk moment intrekken met toekomstig gevolg. Meer nog – in zoverre wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden binnen de legaal toegelaten schaal via mail bijvoorbeeld – kan u een bezwaar indienen tegen dit gebruik. Gelieve dit bezwaar te sturen naar:

LR Health & Beauty Systems GmbH
Kruppstraße 55
D-59227 Ahlen
E-mail: datenschutz@lrworld.com
Fax : +49 (0) 2382-7060-311

6. Verplichting tot gegevensbeveiliging

U bent verplicht om een gebruikersaccount in te stellen om gebruik te kunnen maken van onze web service. U bent niet verplicht om echte namen te gebruiken in deze context. Wanneer u ons voorheen expliciet toestemming heeft gegeven, slaan wij uw klanten stamgegevens(naam om in te loggen op de gebruikersaccount, emailadres) op onder die account.

7. Heeft u nog vragen?

Uw vragen en suggesties omtrent gegevensbeveiliging zijn zeer welkom en belangrijk voor ons. U kan ons op volgend adres bereiken:

LR Health & Beauty Systems GmbH
Kruppstraße 55
D-59227 Ahlen
E-mail: datenschutz@lrworld.com
Fax: +49 (0)2382-7060-311